سوزش معده چیست ؟

سوزش معده نتیجه ترشح بیش از حد اسید معده است. این فرآیند می تواند نتیجه عوامل متعددی باشد. استفاده از برخی داروها، برخی عادات غذایی نادرست،

بیشتر بخوانید »