دی , 1401

خارش | چرا خاراندن محل خارش لذت بخش است؟

خارش پوستی معمولا نتیجه واکنش بدن نسبت به یک محرک خارش زای خارجی یا داخلی است. وقتی یک عامل خارش زا مانند یک عامل آلرژی زا […]