تیر , 1402

فواید، منابع و نیاز روزانه پیریدوکسین

پیریدوکسین یک مولکول آلی از خانواده ترکیبات ویتامین B است. همان مولکولی که با عنوان ویتامین B6 می شناسیم. ترکیبی بسیار مهم که کمبود آن می […]