اسفند , 1400

کم خونی ناشی از کمبود فولات چیست؟

کم خونی ناشی از کمبود فولات کمبود اسید فولیک در خون است. اسید فولیک به بدن شما در ساخت گلبول های قرمز کمک می کند. اگر […]