دی , 1402

کلسیم | فواید، منابع و نیاز روزانه

کلسیم یک یون دو ظرفیتی بسیار مهم در متابولیزم استخوان و تقویت سیستم ایمنی است. این یون از راه روده و کلیه بازجذب می شود. متابولیزم […]