اردیبهشت 13, 1402

روز ماما چه روزی است؟ تاریخچه و علت نامگذاری روز ماما چیست؟

ماما (Midwife) یا آن چه در زبان عموم مردم با عنوان قابله شناخته می شود، یکی از شاغلین حرف پزشکی است. مامایی در واقع یکی از […]