تیر , 1402

زایمان طبیعی بدون درد در قرن 21 ؛ محال یا ممکن ؟!

زایمان طبیعی (Natural Labor) فرآیندی طبیعی است که مزایا و خطرات خاص خود را دارد. به طور معمول زایمان طبیعی عبارت است از نوعی زایمان که […]