اردیبهشت , 1402

13 اردیبهشت | روز جهانی آسم

امروز آسم بیماری آزارنده ای است که در حال حاضر نزدیک به 330 میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر خود ساخته است. هر چند تعداد […]
اسفند , 1401

آیا آسم باعث مرگ می شود؟

آیا آسم درمان دارد؟ اگر منظور از درمان، یک روش درمانی قطعی است، باید بگوییم نه. آسم درمان قطعی و ریشه ای ندارد. اما این بیماری […]