آبان , 1401

دمپریگان و فواید استفاده از آن

سوسپانسیون خوراکی دمپریگان محصولی اختصاصی برای مقابله با تهوع بارداری و ریفلاکس معده کودکان است. این محصول برای غلبه سریع بر تهوع مورد استفاده قرار می […]