تیر , 1402

اسید معده | راهکار های درمانی سریع آن

اسید معده همان هیدروکلریک اسید است. اسیدی که از سلول های جداری معده ترشح می شود. این سلول ها را اصطلاحا سلول های پاریتال هم می […]