آبان ۲, ۱۴۰۱

دمپریگان و فواید استفاده از آن

دمپریگان (Domprigan) سوسپانسیون خوراکی دمپریگان محصولی اختصاصی برای مقابله با تهوع بارداری و ریفلاکس کودکان است. این محصول برای غلبه سریع بر تهوع مورد استفاده قرار […]