تیر , 1402

5 تفاوت کلیدی مغز زنان و مردان !!!

مغز زنان و مردان تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند. مغز زنان به طور متوسط حدود یازده درصد از مغز مردان سبک تر است. یکی […]