تیر , 1402

راهکارهای تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش اشتهای کودکان

سیستم ایمنی اهمیت زیادی در مقابله با عفونت و سرطان دارد. در واقع یکی از علل اصلی شیوع عفونت های ویروسی ضعف سیستم ایمنی است. مطالعات […]