فروردین , 1402

ترک پوستی در دوران بارداری

ترک های پوستی بارداری (Stretch Marks) خطوط فرورفته ای روی نواحی مختلف پوست است. گاهی به این اختلال سلولیت هم گفته می شود. اما از آن […]