دی , 1401

میگرن | سردردی که هیچ وقت درمان نمی شود

میگرن نوعی سردرد مزمن است که شیوع نسبتا بالایی به خصوص در میان زنان دارد. سردرد میگرنی طی اپیزودهایی تکرارشونده گریبانگیر فرد می شود. علت اصلی […]