دی ۱۹, ۱۴۰۱

ایدز | آیا می توان ایدز را بدون آزمایش تشخیص داد؟

ایدز | آیا می توان ایدز را بدون آزمایش تشخیص داد؟ ایدز یا نشانگان نقص ایمنی اکتسابی (Acquired Immunodeficiency Disease) نوعی بیماری ویروسی است. بیماری که […]