دی , 1401

ضربه مغزی | علائم و ساعت مشخص شدن !

ضربه مغزی یا Head Traumatic Injury یک سانحه بالقوه خطرناک است .این حادثه در برخی موارد متاسفانه منجر به مرگ می شود. ضربه مغزی در بسیاری […]