اسفند , 1402

چهارشنبه سوری | از ریشه ها تا روزمره های مدرن

ایرانی ها در آخرین سه شنبه سال آتش روشن می‌کنند و با پریدن از روی آتش به استقبال جشن بهاری نوروز می روند. چهارشنبه سوری جشن […]
فروردین , 1402

چرا عید نوروز 13 روز است؟

نوروز جشن نو شدن روزگار، میراث عزیز نیاکان ما ایرانیان و سرآغاز یک فصل نوین است. نوروز یادآور زندگی دوباره پس از مرگ و بهترین نماد […]