خرداد , 1402

خطرات افرادی که یک کلیه دارند

یکی از بزرگترین خطراتی که افراد تک کلیه ای را تهدید می کند، فشار خون بالاست. هیپرتانسیون می تواند در نهایت خطرات زیادی داشته باشد. افزایش […]