تیر 14, 1402

5 تفاوت کلیدی مغز زنان و مردان !!!

مغز زنان و مردان تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند. مغز زنان به طور متوسط حدود یازده درصد از مغز مردان سبک تر است. یکی […]
دی 28, 1401

سلامت روان | تاثیر استرس شغلی بر سلامت روان

سلامت روان موضوعی نیست که بتوان در یک مقاله چند صفحه ای یا چند خطی به آن پرداخت. موضوعی بسیار عمیق و چند جانبه است. موضوعی […]