انتقادات و پیشنهادات

جهت تحقق اهداف شرکت دارو افشان شایگان، ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید.

شکایات و ثبت عوارض جانبی