شرکت دارو افشان شایگان از کلیه پیشنهادات به جهت همکاری در زمینه های مختلف نظیر تامین و توزیع مواد اولیه، کالا و فرآورده های سلامت محور استقبال می نماید.